Планована дата державного іспиту з польської мови для дітей та молоді 19 - 20 червня 2021 року.
Ukrainian English German Polish Russian

Сертифікаційний іспит з польської мови 

УВАГА! РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ 07 - 08 .03.2020 р. ЗАКІНЧЕНА !

          На підставі  Рішення Міністерства науки та вищої освіти Польщі Nr 13/DWM/2017 від  6 вересня 2017 року, Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області стала четвертою в Україні та двадцять п’ятою у цілому світі  уповноваженою  на організацію та проведення державних сертифікаційних іспитів з польської мови для дітей та молоді на рівні А1, А2, В1, В2  (14-17р). 

          Від 29 липня 2019 року  Рішенням Міністерства науки та вищої освіти Польщі  за номером 16/DWM/2019 Луцькій школі №1 продовжено право на організацію та проведення іспитів до 07 вересня 2021 року.

        Державний сертифікаційний іспит з польської мови складається із двох частин – усної та письмової. У вимогах до іспиту наведено інформацію щодо письмової (§14.1, с. 4-5) та усної (§17.1, с. 6-7) структури частин іспиту, а також знань, які необхідні для кожного рівня володіння мовою: для дітей та молоді (с. 10–53).

          Дата проведення  державного сертифікаційного іспиту з польської мови Луцькою спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №1 :  07 та 08 березня 2020 року.

          Місце проведення іспиту: вул. Б.Хмельницького 4,  м. Луцьк, 43000

    

  Охочих скласти іспит просимо заповнити формуляр – заяву або ж написати на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   При цьому, зверніть увагу, що транслітерацію Прізвища та Імені - слід вносити згідно закордонного паспорту

 

           Реєстрація учасників триватиме до 01.02.2020 року або ж до вичерпання місць.

           Умовою прийняття заяви від кандидата є фактична оплата за такий іспит, що здійснена його повнолітнім представником у період з 08.01.2020 р. до 20.01.2020р.при прийняті формуляра. Та до 05.02.2020 року для резервних місць.

           Реквізити для здійснення платежу:

Призначення:

-       за здачу ДСІ/ (прізвище, ім’я Учасника) / (рівень)/ Луцька Школа №1  для  еквіваленту 90 євро згідно п.2.1.1  Договору публічної оферти про участь у ДЕРЖАВНОМУ СЕРТИФІКАЦІЙНОМУ  ІСПИТІ з польської мови (див.нижче);

-       за сертифікат/(прізвище, ім’я Учасника)/(рівень)/ Луцька Школа №1   для  еквіваленту 20 євро згідно п.2.1.2  Договору публічної оферти про участь у ДЕРЖАВНОМУ СЕРТИФІКАЦІЙНОМУ  ІСПИТІ з польської мови (див.нижче);

Отримувач: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459;   Р.Р.: 26005055503829 (UA74 303440 00000 26005055503829) у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440

 

 УВАГА! Обов’язковою умовою для участі у іспиті є наявність у кандидата документу, що ідентифікує  особу (внутрішній паспорт /закордонний паспорт). Іспит відбудеться за умови реєстрації не менше 15 кандидатів

 За детальнішою інформацією звертайтесь за наступними контактами:

 Tel. 0668855659; 0961229070; 0934348805,

 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

       Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області, діючи на підставі  Рішення Міністерства науки та вищої освіти Польщі  за номером 16/DWM/2019 від 29.07.2019 року, в особі  директора Киці Андрія Іларіоновича, який діє на підставі Статуту навчального закладу, що іменується надалі Школа, від імені та за дорученням якого на підставі Агентського Договору №1 від 28 вересня 2017_року публічно офертуєцей Договір ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНЕКО ГРУП", м. Луцьк, Україна, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства,  надалі  іменуються  Агент- Виконавець, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі повноважний повнолітній представник зареєстрованого учасника сертифікаційного іспиту), надалі спільно й окремо іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:

 1.     Предмет  Договору.

1.1.Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм польського та українського законодавства.

1.2.Школа через Агента - Виконавця зобов’язується забезпечити надання комплексу послуг щодо здачі державного сертифікаційного іспиту з польської мови (надалі – ДСІ) для дітей та молоді ( від 14 до 17р) на рівень В1/В2, що відбудеться 07-08 березня 2020 року у м. Луцьку по вул. Б.Хмельницького 4 (приміщення школи), а Замовник зобов’язується  прийняти та оплатити даний комплекс послуг.

1.3. Інформація щодо проведення ДСІ розміщена на сайтах http://unekostudy.com/ у розділі Сертифікаційний Іспит та на сайті Школи http://www.school1.lutsk.ua

1.4. Послуги, що входять до складу ДСІ, потребують підтвердження/узгодження дій та реєстрації учасника ДСІ з боку третіх осіб – державних органі Польщі (Паньствова Комісія, Міністерство науки та вищої освіти), у зв’язку з чим, за цим Договором Замовник Уповноважує Школу за посередництвом Агента - Виконавця на вчинення дій визначених даним пунктом.

2. Вартість договору та порядок розрахунків.

2.1.Вартість Договору складає:

2.1.1. гривневий  еквівалент  середнього курсу Приватбанку  у розмірі 90 євро на дату платежу, що підлягає сплаті до 05.02.2020 року з призначенням платежу та

2.1.2. гривневий  еквівалент  середнього курсу Приватбанку  у розмірі 20 євро на дату платежу, що підлягає сплаті Замовником, після отримання позитивного результату учасником про складення ДСІ, та не пізніше 5-ти робочих днів від такої дати.

2.1.3. За власним бажанням, Замовник одночасно  може  здійснити оплати визначені п.2.1.1. та 2.1.2. з наступним  призначенням платежу за здачу ДСІ та сертифікат/ прізвище, ім’я Учасника) / (рівень)/ Луцька Школа №1 . У випадку ж негативного результату ДСІ – ця сума йому буде повернена у семиденний термін з дня отримання такого результату.

2.1.4. Реквізити для здійснення платежу: 

Отримувач: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459;  Р.Р.: UA74 303440 00000 26005055503829 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440;  Призначення:

за здачу ДСІ/ (прізвище, ім’я Учасника) / (рівень)/ Луцька Школа №1  - для  еквіваленту 90 євро згідно п.2.1.1;

за сертифікат/(прізвище, ім’я Учасника)/(рівень)/ Луцька Школа №1  - для  еквіваленту 20 євро згідно п.2.1.2.;

2.1.5. У випадку не своєчасної чи неповної оплати Замовником вартості ДСІ згідно п. 2.1.1. даного Договору, Учасник вважається не зареєстрованим на здачу ДСІ.

3. Обов'язки  та Права Сторін.  Сторони погоджують, що своєчасно та в повному обсязі виконуватимуть взяті на себе зобов’язання, що виникають з умов Даного договору  та користуватимуться належними їм правами у відповідності до умов чинного Законодавства Польщі та України.

4. Відповідальність Сторін. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5. Заключні положення.

5.1. За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила  дану інформацію/дії.

5.2. Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу за СІ та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

5.3. Підтвердженням факту повного виконання зобов’язань зі сторони Школи та Агента – Виконавця є передання Замовнику результатів СІ та сертифікату, що підтверджує успішну здачу такого СІ

5.4. Із всіх питань, неурегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

  

 ДОДАТКОВО:

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)CZAS TRWANIALICZBA ZADAŃLICZBA PUNKTÓW
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 30 min. 5 30
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 60 min. 7 40
PISANIE 60 min. 2 30
RAZEM: 150 min. 14 100
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)CZAS TRWANIALICZBA ZADAŃLICZBA PUNKTÓW
MÓWIENIE 15 min. 2 40

Warunkiem zdania egzaminuw grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Czas trwania egzaminu pisemnegoCzęści składowe egzaminu pisemnego (testowane umiejętności)Czas trwania egzaminu ustnegoPróg zaliczenia egzaminu
nie dłużej niż 250 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 15 minutco najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu

 

Poziom zaawansowania / grupa docelowaCzas trwania egzaminu pisemnegoCzęści składowe egzaminu pisemnego (testowane umiejętności)Czas trwania egzaminu ustnegoPróg zaliczenia egzaminu
A1dzieci i młodzieżnie dłużej niż 160 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 10 minutco najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
A2dzieci i młodzieżnie dłużej niż 190 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 10 minutco najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu

 • Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 • O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście.
 • Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali.
 • W czasie trwania egzaminu zdający:
  • zachowują się cicho i kulturalnie;
  • nie mogą komunikować się ze sobą
  • nie używają korektora;
  • nie piszą ołówkiem;
  • nie opuszczają sali egzaminacyjnej ani swoich miejsc;
  • nie wygłaszają głośnych uwag i komentarzy;
 • Zdający podpisują i wypełniają testy w miejscu do tego przeznaczonym.

 

 

 

Переглянути приклади тестових завдань

Уся інформація на даній сторінці розміщена на підставі письмового правочину, укладеного 28.09.2017 р. між Луцької спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №1 та ТОВ ЮНЕКО ГРУП.  ТОВ ЮНЕКО ГРУП – не є уповноваженим суб’єктом згідно норм законодавства Республіки Польща та у розумінні, визначеному Законом «Про польську мову» , а  виключно координатором з організаційних питань.