Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

 ТОВ ЮНЕКО ГРУП

 уповноважений центр з організації та проведення державних сертифікаційних іспитів з польської мови 

Рішення Міністерства Науки і Вищої Освіти Польщі Nr 4/DWM/2021 та Nr 41/DWM/2022

 

ВАРТІСТЬ СКЛАДЕННЯ ІСПИТУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

         Виключно  після отримання підтвердження про реєстрацію, що буде надіслана на  емейл учасника іспиту (вказаний при заповнені онлайн формуляру) здійснюється оплата за іспит.
 • Вартість іспиту складає: 90 євро для дітей та молоді (14-17 років),150 єро для дорослих  (від 18 років).
 
 •  Вартість мита за отримання сертифікату складає 20 євро та здійснюється виключно після отримання повідомлення про успішно складений іспит.
Оплата здійснюється у гривневому еквіваленті за курсом продажу євро у “Приватбанку” на день такого перерахунку.

 Платіж здійснюється  за наступними реквізитами:

 • Отримувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНЕКО ГРУП»
 • Код  ЄДРПОУ 38339459 
 • 43006, м. Луцьк, вул. Винниченка 65,оф.22
 • р/р  UA363052990000026009000801537
 • у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440

Для переказу за кордону (у євро). Здійснюється виключно особами, що є неризидентами України (тобто тими особами, що понад 180 днів у рік постійно перебувають на території Польщі чи іншої іноземної країни)

 • company Name: UNEKO GROUP LLC
 • company address: ul. Wynnyczenki 65,of 22, 43006 m. Lutsk,  Ukraine
 • аccount Number/IBAN Code: UA863052990000026005040807744
 • name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK” (1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE)
 • Bank SWIFT Code: PBANUA2X

У призначені платежу за іспит вказується:  ДСІ/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту*

*наприклад ДСІ/В2для молоді/Іванов Іван або ДСІ/В1 для дорослих Іванов Сергій

 У призначені платежу оплати за сертифікат вказується: Сертифікат/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту*

 *наприклад Сертифікат В2і/Іванов Іван або Сертифікат В1/Іванов Сергій

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!

 • У випадку не своєчасної чи неповної оплати вартості іспиту - Учасник вважається не зареєстрованим на здачу державного сертифікаційного іспиту з польської мови.
 • У випадку не своєчасної чи неповної оплати вартості сертифікату, Учасник іспиту – самостійно вчиняє дії щодо отримання оригіналу такого сертифікату ( у т.ч. самостійної сплати мита за його отримання).
 • Особи, котрі не можуть з’явитись на іспит з причин незалежних від ТОВ ЮНЕКО ГРУП, повинні звернутися з письмовою заявою про повернення коштів оплачених за іспит. Повернення коштів здійснюється у розмірі 100%  за умови  надіслання оригіналу заяви за 30 днів до іспиту та у розмірі 50% - за умови надіслання оригіналу заяви за 20 днів до іспиту. Після надходження заяви менш як за 20 днів до іспиту – кошти не повертаються.

 

Послуги з організації та проведення сертифікаційного іспиту ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про участь у державному сертифікаційному іспиті з польської мови як іноземної

 

Договір  про участь у державному сертифікаційному іспиті з польської мови як іноземної

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНЕКО ГРУП", м. Луцьк, Україна, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства та Рішення Міністра Науки і Вищої Освіти Польщі  Nr 4/DWM/2021, надалі  іменуються  Виконавець, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі особа, що складатиме іспит- Учасник іспиту або ж повноважний повнолітній представник зареєстрованого Учасника сертифікаційного іспиту), надалі спільно й окремо іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:

1.Предмет  Договору.

1.1.Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм польського та українського законодавства.

1.2. Виконавець зобов’язується забезпечити надання комплексу послуг щодо здачі державного сертифікаційного іспиту з польської мови (надалі – ДСІ) на рівнях та у термінах, що оприлюднені на сайті Виконавця http://unekostudy.com/ у розділі ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ  з дотриманням правил проведення таких іспитів регламентованих законодавством Республіки Польща, а Замовник зобов’язується  прийняти та оплатити даний комплекс послуг.

1.2.1.Здійснення Замовником/Учасником іспиту оплати за цим договором засвідчує факт:

 • укладення Акту приєднання до цього договору;
 • ознайомлення з правилами та  структурою проведення ДСІ,  іншою інформацією, що розміщується на сайті  http://unekostudy.com/ у розділі ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ;
 • надання згоди на обробку персональних даних Замовника та/або Учасника іспиту у відповідності до норм українського, польського законодавства та норм ЄС, у тому числі на передачу таких даних третім особам – державним органам Польщі (Паньствовій Комісії, Міністерству Науки і Вищої Освіти).

2. Вартість договору та порядок розрахунків.

2.1.Вартість Договору складає:

2.1.1. гривневий  еквівалент  курсу продажу Приватбанку  у розмірі 90 євро на дату платежу для учасника іспиту від 14 до 17 років на рівні В1 та рівні В2, що підлягає оплаті протягом п’яти днів, з дня отримання підтвердження про реєстрацію, надіслану на емейл Учасника вказаний у заповненому онлайн формулярі.

2.1.2. гривневий  еквівалент  курсу продажу Приватбанку  у розмірі 150 євро на дату платежу для учасника іспиту від 18  років на рівні В1 та рівні В2, що підлягає оплаті протягом п’яти днів, з дня отримання підтвердження про реєстрацію, надіслану на емейл Учасника вказаний у заповненому онлайн формулярі.

2.1.3. гривневий  еквівалент   курсу продажу Приватбанку  у розмірі 20 євро на дату платежу, що підлягає оплаті протягом п’яти днів, з дня отримання позитивного результату Учасником про складення ДСІ, надісланого на емейл Учасника вказаний у заповненому онлайн формулярі.

2.1.4.Замовник не може одночасно здійснити оплати визначені п.2.1.1. та 2.1.2.

2.1.4. Реквізити для здійснення платежу:

2.1.4.1.Отримувач: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459;  Р.Р.: UA363052990000026009000801537 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440, а у випадку переказу за кордону (валютою євро) виключно для неризидентів України (тобто тих осіб, що понад 180 днів у рік постійно перебувають на території Польщі чи іншої іноземної країни)company Name: UNEKO GROUP LLC, company address: ul. Wynnyczenki 65,of 22, 43006 m. Lutsk,  Ukraine, аccount Number/IBAN Code: UA863052990000026005040807744, name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”,1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE, Bank SWIFT Code: PBANUA2X

2.1.4.2.Призначення платежу :

 • для платежу згідно п. 2.1.1. та 2.1.2.цього Договору, вказується ДСІ/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту;
 • для платежу згідно п. 2.1.3.цього Договору,  вказується: Сертифікат/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту.

2.1.5. У випадку не своєчасної чи неповної оплати Замовником вартості ДСІ згідно п. 2.1.1. та п.2.1.2. даного Договору, Учасник вважається не зареєстрованим на здачу ДСІ.

2.1.6. У випадку не своєчасної чи неповної оплати Замовником, вартості сертифікату згідно п. 2.1.3 даного Договору, Учасник/Замовник – самостійно вчиняє дії щодо отримання оригіналу такого сертифікату ( у т.ч. самостійної сплати мита за його отримання).

2.1.7. Особи, котрі не можуть з’явитись на іспит з причин незалежних від ТОВ ЮНЕКО ГРУП, повинні звернутися з письмовою заявою про повернення коштів оплачених за іспит. Повернення коштів здійснюється у розмірі 100%  за умови  надіслання заяви за 40 днів до іспиту та у розмірі 50% - за умови надіслання заяви за 30 днів до іспиту. Після надходження заяви менш як за 29 днів до іспиту – кошти не повертаються.

3. Обов'язки  та Права Сторін.  Сторони погоджують, що своєчасно та в повному обсязі виконуватимуть взяті на себе зобов’язання, що виникають з умов Даного договору  та користуватимуться належними їм правами у відповідності до умов чинного Законодавства Польщі та України.

4. Відповідальність Сторін. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5. Заключні положення.

5.1. За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила  дану інформацію/дії.

5.2. Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу за ДСІ та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

5.3. Підтвердженням факту повного виконання зобов’язань зі сторони  Виконавця є передання Замовнику результатів ДСІ та сертифікату, що підтверджує успішну здачу такого ДСІ

5.4. Із всіх питань, неурегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

 

      Особи, котрі не можуть з’явитись на іспит з причин незалежних від ТОВ ЮНЕКО ГРУП, повинні звернутися з письмовою заявою про повернення коштів оплачених за іспит. Повернення коштів здійснюється у розмірі 100%  за умови  надіслання заяви за 40 днів до іспиту та у розмірі 50% - за умови надіслання заяви за 30 днів до іспиту. Після надходження заяви менш як за 29 днів до іспиту – кошти не повертаються. При цьому датою надходження заяви вважається дата надіслання сканованого варіанту. Однак повернення коштів здійснюється виключно після надходження оригіналу такої заяви на нашу юридичну адресу!

        Важливо: повернення коштів здійснюється виключно на гривневі рахунки відкриті у українських банках або гривневий /картковий рахунок Приватбанку, з утриманням комісії за таке повернення (3 грн).

           З метою повернення коштів слід:

1.оформити письмову заяву на ім'я директора ТОВ ЮНЕКО ГРУП Вєржбіцкі Марії. З обов'язковим зазначенням  реквізитів для зворотнього перерахунку, а саме:

1.1.ПІП отримувача коштів,

1.2. ідентифікаційний код отримувача коштів

1.3. повний номер рахунку (UA……………………………………………………………………..) або повний номер картки Приватбанку (якщо платіж здійснювавсь з цієї картки)

1.4.Найменування банку

1.5. МФО Банку

 2.Відскановану/сфотографовану заяву  надіслати нам на емейл - виключно з того емейлу який був вказаний при реєстрації на іспит!

 3.Оригінал заяви надіслати на нашу юридичну адресу: 43006 м. Луцьк, вул. Винниченка 65/оф.22 (рекомендованим листом).

 4. Після отримання оригіналу заяви -  кошти повертаються протягом п'яти робочих днів

 

 

 Якщо Ви плануєте здавати державний сертифікаційний іспит, для Вас корисною стане наступна інформація: 

 

 

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43006
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805